بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 8 سرطان 1393 ساعت 17:19

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی رییس جمهور را در توشیح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم به کوتاهی متهم می سازند.

آنان می گویند که شورای ملی با توجه به اهمیت قانون منع پولشویی و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، این قوانین را که طی مراحل آن سه سال در حکومت به تاخیر افتاده بود در کمتر از یک ماه تصویب کرد اما اکنون رییس جمهور با تاخیر در توشیح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم عملا کشور را به سوی بحران اقتصادی می برد.

این نماینده گان می گویند مسوولیت بعدی مشکلات مالی و اقتصادی برخاسته از توشیح نشدن این قانون به دوش رییس جمهور خواهد بود.

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی می گویند که رییس جمهور برای جلوگیری از تمویل تروریزم و پولشویی درکشور صادقانه کارنمی کند و با تاخیرسه ساله در طی مراحل قوانین منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریزم و اکنون با تاخیر در توشیح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم به گونه آگاهانه برای سفید ساختن پول های سیاه و رفتن افغانستان به مشکلات مالی و اقتصادی زمینه سازی می کند.

ذکیه سنگین عضو مجلس نماینده گان گفت:" رییس جمهور باید دراین باره برای مردم جواب بگوید که چرا این قانون مهم را که اهمیت اقتصادی به کشور دارد توشیح نمی کند و یا این که افرادی که به دوروبررییس جمهور پول های غیر قانونی به دست آورده اند، رییس جمهور هم برای حمایت آنان این قانون راتوشیح نمی کند."

از سویی هم شماری از سناتوران با اشاره به اهمیت قانون جلوگیری از تمویل تروریزم برای افغانستان، از توشیح نشدن این قانون از سوی رییس جمهور به شدت انتقاد می کنند.

عبدالوهاب عرفان سناتور دیگر گفت: " ما به روز پنج شنبه درعصرهمان روز و به گونه بسیار جدی تلاش کردیم تا این قانون را تایید کنیم و این که از سوی رییس جمهور توشیح نمی شود متاسفانه باید بگویم که شاید رییس جمهور بداند که وجود این قانون برای همقطارانش بسیار خطرناک است."

هدایت الله رهایی عضو مجلس سنا گفت: " رییس جمهور مکلف است در برابر مردم که این قانون را توشیح کند چون این قانون موضوع حیاتی است."

تصویب قانون جلوگیری از تمویل تروریزم که برای جلوگیری از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه جهانی ضروری بود، در آخرین روز فرصت افغانستان، به گونه بی درنگ از سوی مجلس سنا تایید شد، اما اکنون آوازه هایی وجود دارند که رییس جمهور اراده ای برای توشیح فوری این قانون ندارد.

از سویی هم معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور اهمیت این قانون را می داند و قراراست که این قانون با طی مراحل قانونی اش توشیح شود.

فایق واحدی معاون سخنگوی رییس جمهور گفت: " قسمی که شما هم می دانید که هر قانون نیاز به طی مراحل قانونی اش دارد و رییس جمهور اهمیت این قانون را درک می کند، اما بگذارید تا مراحل قانونی اش را طی کند و در آن زمان ما در این باره و یا تصمیم رییس جمهور به شما معلومات خواهیم داد."

داشتن قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، یکی از شرط های اصلی نهاد اقدام مالی برای جلو گیری از پولشویی است که نام افغانستان را به فهرست سیاه جهانی جا ندهد و اگر رییس جمهور افغانستان به زودی این قانون را توشیح نکند احتمال رفتن نام افغانستان به این فهرست وجود دارد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 9 سرطان 1393 ساعت 20:30
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Sayed Zabiullah Langari   
چهارشنبه 4 سرطان 1393 ساعت 19:22

رییس جمهور کرزی به روز چهارشنبه قانون منع پولشویی را توشیح کرد. این قانون افغانستان کمک خواهد کرد تا از رفتن به لست سیاه نظام بانکی جهانی به دور نگهدارد.

این در حالی ست که اعضای مجلس سنا در نشست روز سه شنبه این قانون را با اکثریت آرا بدون کدام تعدیل تأیید کردند.

قانون منع پولشویی درحالی از مجلس سنا گذشت که رییس بانک مرکزی به روز چهارشنبه در نشست اقدام مالی برای جلوگیری از پولشویی این قانون را به نشست پاریس پیش می کند و امضای این قانون از سوی رییس جمهور برای جلوگیری از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه ضروری می باشد .

رییس بانک مرکزی که قانون منع پولشویی را به نشست اقدام مالی برای جلوگیری از پولشویی به پاریس برده است می گوید که پس از تصویب این قانون از سوی مجلس سنا، وی با دفتر ریاست جمهوری در تماس است و امیدوار است که این قانون با امضای رییس جمهور ازطریق سفارت افغانستان در پاریس به وی برسد تا آن را به نشست پیش کند زیرا شماری از کشورها خواهان رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه هستند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 5 سرطان 1393 ساعت 19:08
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Sayed Tareq Majidi   
دوشنبه 2 سرطان 1393 ساعت 18:24

اعضای مجلس سنا می گویند که این قانون برای تایید شدن از سوی این کمیسیون نیازمند بررسی بیشتر است، تا این قانون در مخالفت با قوانین اسلام قرار نداشته باشد. اما مسوولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که مجلس سنا نباید با تاخیر در تایید این قانون افغانستان را به سوی بحران بکشانند.

اعضای این مجلس می گویند که برای تصویب قانون منع پول شویی عجله یی ندارند، زیرا این قانون باید با دقت بررسی شود تا این قانون خلاف قوانین اسلامی و منافع ملی کشور نباشد. این سناتوران می گویند که روز سه شنبه احتمالآ روی این قانون در مجلس گفتگو خواهد شد و کوشش می کنند تا در زمان کمتری این قانون را تایید کنند. این در حالیست که مسوولان اتاق های تجارت و صنایع، هرگونه تاخیر در تصویب این قانون را روبرو ساختن اقتصاد کشور با بحران می دانند. در حالی که نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی در نشست جهانی نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در فرانسه شرکت کرده است، تا قانون مبارزه با پول شویی را که تنها مجلس نماینده گان آن را تایید کرده است را به این نهاد بسپارد ، اما هنوز هم گفته می شود که احتمال پذیرفته نشدن این قانون در این نشست برده می شود، زیرا مجلس سنا هم نتوانسته در مدت زمانی که پیش بینی می شد این قانون را تایید کند.این کار با نگرانی جدی اتاق های تجارت و صنایع و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور روبرو شده است. عتیق الله نصرت سرپرست هیات عامل اتاق های تجارت و صنایع می گوید: " در صورتی که بانک های ما توانایی انتقال پول را نداشته باشند و در لست سیاه بروند، ما نمی توانیم تجارت خوبی داشته باشیم و سرمایه گذارها، سرمایه گذاری نخواهند کرد. تایید نشدن این قانون از سوی مجلس سنا نگرانی ها مرا زیاد ساخته است، این قانون از سوی ولسی جرگه تصویب شده و در مشرانو جرگه هست که هنوز هم تصویب نشده و فردا هم نخواهد شد، ممکن است این کار ما را با مشکل های جدی روبرو بسازد."

شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که برای اینکه آنان خلاف قوانین اسلامی اقدامی نکرده باشند، نیاز دارند تا این قانون را بیشتر بررسی کنند.

عارف الله پشتون عضو مجلس سنا می گوید: " مردم می گویند که برخی از مواد این قانون در مخالفت با دین اسلام است که باید اصلاح شود."

علی اکبر جمشیدی دیگر عضو مجلس سنا می گوید: " قرار است ما این قانون را دقیق بخوانیم و در بحث فردا همکاران خود را قناعت بدهیم تا در مجلس عمومی این موضوع را مطرح می کنیم."

برخی دیگر از اعضای مجلس سنا می گویند که به روز سه شنبه کوشش می کنند تا این قانون تایید شود، تا به نگرانی ها در این بخش پایان داده شود.

کلپ گلالی اکبری عضو مجلس سنا می گوید: " به تاخیر افتادن این قانون اول ارتباط می گیرد به دولت و دوم به مجلس نماینده گان در مجلس سنا ما تاخیر نداشتیم."

پیش از این بانک های چین بانک های افغانستان را به علت نبود تصویب نشدن قانون منع پول شویی در افغانستان تحریم کرده اند. امریکا نیز هشدار داده بود که اگر افغانستان در جریان شش روز این قانون را تصویب نکند بانک های افغانستان را تحریم خواهد کرد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 3 سرطان 1393 ساعت 18:22
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 1 سرطان 1393 ساعت 19:15

بربنیاد گفته های شماری از سناتوران قرار بود قانون منع پولشویی وعواید برخاسته از جرایم روز شنبه در آجندای مجلس شامل شود، اما خلاف توقع این قانون دو روز دیگر در این مجلس با تأخیر روبرو شد.

با توجه به گفته های رئیس مجلس سنا احتمال دارد که این قانون به روز سه شنبه هم در مجلس عمومی تأیید نشود.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا می گوید: " به خاطری در روز سه شنبه در آجندا گرفتیم این مساله را که مولوی صاحبان، مشاوران و سناتوران آنرا مطالعه کنند. درست است که ما با دنیا روابط بانکی داریم، اما چیزی را تصویب نکنیم که خلاف عرف و دین ما باشد."

از سویی هم معاون مجلس سنا مشکلات برخاسته از نبود این قانون را که احتمال دارد به رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه هم بینجامد بدوش حکومت می گذارد.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا می گوید: " اگر خدا ناخواسته با مشکلی مواجه شدیم مسوول حکومت است. رییس بانک مرکزی در یادداشتی که از طرف آلبا برای ما داده شد نشان می دهد که این قانون دوسال پیش از طرف بانک مرکزی به حکومت داده شده است که طی مراحل شود، اما در این دوسال این قانون در ادارات حکومتی گروگان گرفته شده بود."

این درحالی است که نشست نهاد مالی مبارزه با پولشویی یا"فتف" امروز درپاریس آغازشد و گفته می شود که یکی از موضوعات مهم این نشست قانون منع پولشویی درافغانستان است.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 2 سرطان 1393 ساعت 19:52
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
چهارشنبه 28 جوزا 1393 ساعت 19:29

رییس بانک مرکزی نورالله دلاوری روز چهارشنبه خواستارتصویب فوری قانون منع پولشویی وعواید برخاسته ازجرایم ازسوی مجلس سنا گردید. وی تأکید کرد که نماینده گان مجلس سنا را ترغیب خواهد کرد تا هرچه زودتراین قانون را تصویب کنند.

رئیس بانک مرکزی میگوید که قراراست تا چندروزآینده به همراه یک هیأت درنشست نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا "اف ای تی اف" شرکت کند و برای جلوگیری ازرفتن نام افغانستان به فهرست سیاه ، این قانون را با خود به آن نشست ببرد.

با آنکه قانون منع پولشویی و عواید برخاسته ازجرایم پس از تاخیرسه ساله وجنجال های فراوان از سوی مجلس نماینده گان تصویب شد اکنون مجلس سنا خواهان تعدیل چند ماده در این قانون شده است ومیگوید که برای تصویب این قانون عجله نخواهد کرد.

مجلس سنا گفته است این قانون باید در مطابقت با منافع مردم تصویب شود نه مطابق با منافع چند بانک. اکنون مسئولان بانک مرکزی هشدار می دهند که فرصت اندکی برای نهایی شدن این قانون باقی مانده است و از مجلس سنا می خواهد تا هرچی زودتر این قانون را تصویب کند.

رئیس د افغانستان بانک نورالله دلاوری گفت:"از مشرانو جرگه هم تقاضا و خواهش ما اینست که این قانون که یک قانون بسیار پر اهمیت است در اقتصاد افغانستان در تجارت افغانستان و اگر این امضا نشود به وقتش ما در لست سیاه انتقالات بانکی بین المللی می رویم."

رئیس بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که تصویب قانون منع پولشویی وعواید برخاسته ازجرایم ازسوی شورای ملی ، درنشست نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ، از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه جهانی جلوگیری خواهد کرد.

آقای دلاوری می افزاید:"ما مجبور هستیم برویم و گزارش بدهیم البته این قانون یک دست آورد خوب برای ما میباشد که ما با این قانون با اطمینان می رویم همین یک مرحله مهم اش بود که ولسی جرگه آن را تصویب کرده و طبعا" وقتی مشرانو جرگه هم این را تصویب کند و اگر وقت هم باشد که به امضاء رئیس جمهور هم برسد ما کاملا" از این جنجال خلاص می شویم."

نشست نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی با حضور نماینده گان بانکی یکصدو هشتاد و دو کشور جهان تا چهار روز دیگر درپاریس برگزارمیشود و رییس با نک مرکزی افغانستان میگوید که وی با بردن این قانون به این نشست تلاش خواهد کرد از رفتن نام افغانستان به فهرست سیاه روابط بانکی جهان جلوگیری کند.

آخرین به روز رسانی در جمعه 30 جوزا 1393 ساعت 18:31
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL