English   فارسی   پشتو
بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohseni   
چهارشنبه 22 اسد 1393 ساعت 22:41

بربنیاد تازه ترین بررسی اتاق های تجارت وصنایع شاخص اوضاع کاروبار در پنج ولایت کشور از مثبت بیست و هفت درماه حوت پارسال به منفی صفر اعشاریه صفر دو درماه سرطان امسال پایین آمده است.

از میان این پنج ولایت بدترین وضعیت کاروبار در ولایت بلخ ثبت شده است که شاخص اوضاع کار وبار دراین ولایت از مثبت بیست و شش در ماه حوت پارسال به منفی بیست و یک اعشاریه یازده درماه سرطان امسال پایین آمده است.

تازه ترین بررسی اتاق های تجارت و صنایع از اوضاع کاروبار در ولایت های کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار و هرات نشان می دهد که اوضاع کاروبار نسبت به ماه حوت پارسال بدترشده است.

این سروی که توسط اتاق های تجارت و صنایع در بخش های ساختمان، تولید، خدمات، تجارت و استخدام انجام شده است نشان می دهد که کاروبار در چهارماه گذشته در بخش تولید سی درصد، در بخش تجارت بیست وهشت درصد، در ساختمان سی وچهار درصد و در خدمات بیست وهشت درصد کاهش یافته است.

عتیق الله نصرت رییس هیات عامل اتاق های تجارت و صنایع می گوید: " انتخابات دور اول بسیار خوب سپری شد و این امید وجود داشت که تا سه ماه آینده حکومت جدید روی کار می آید و فرصت های جدید فراهم می شود، متاسفانه این رقم نشده."

در همین حال، معاون اتاق های تجارت و صنایع ادامه یافتن این اوضاع را برای اقتصاد کشور سخت نگران کننده می داند و می گوید که کاروبارهای کوچک و میانه بیش از همه زیان دیده اند.

خان‌جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع می گوید: " خراب شدن وضعیت سیاسی و بن بست انتخاباتی بالای اقتصاد تاثیرات دارد و واقعا اقتصاد را به مشکل مواجه کرده است."

این بررسی اتاق های تجارت شاخص های اوضاع کاروبار، سفارش ها، استخدام، امنیت، موانع و سهم زنان را مورد بررسی قرار داده است و بر بنیاد این بررسی اوضاع کاروبار و سفارش ها تا منفی پنجاه ودو، استخدام تا چهاراعشاریه نُه و امنیت تا منفی بیست و دو درصد کاهش یافته اند و نیز موانع در برابر کاروبار تا مثبت پنجاه و سه درصد افزایش یافته است و سهم زنان در کاروبار تنها هژده اعشاریه یازده درصد بوده است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 23 اسد 1393 ساعت 11:55
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohseni   
سه شنبه 21 اسد 1393 ساعت 19:59

شرکت های هوانوردی کشور امسال در انتقال حاجیان به عربستان با مشکل روبه رو شده اند.

بر بنیاد تازه ترین شرط حکومت عربستان، هواپیماهایی که تاریخ تولید شان از بیست و پنج سال پیش باشد نمی توانند به عربستان پرواز کنند.

رییس اداره مستقل هوانوردی می گوید که این اداره تلاش دارد با گفتگوهای مستقیم با مقام های عربستان این مشکل را حل سازد.

اداره مستقل هوانوردی می گوید که شرط های فنی عربستان سعودی درباره ممنوعیت پرواز هواپیماهایی که تاریخ تولید شان بیشتر از بیست و پنج سال باشد، شرکت های هوانوردی کشور را به گونه جدی صدمه می زند، زیرا عمر هواپیماهای شرکت های هوانوردی کشور به بیش از بیست و پنج سال می رسد.

رییس اداره مستقل هوانوردی می گوید که این اداره می کوشد تا مقام های عربستان سعودی را قناعت بدهد که امسال افغانستان را ازاین شرط معاف بدارد.

حامد ظاهر رییس اداره مستقل هوانوردی می گوید: " در سال های گذشته یک پلان عملیاتی و تطبیقاتی بالای طیاره هایی که زمان استفاده شان از ۲۰ سال بیشتر باشد بالای شان تطبیق شده بود که عربستان سعودی اجازه می داد که این طیاره ها نشست کنند، اما امسال به تازه گی گفتند که طیاره هایی که عمر شان از ۲۵ سال زیاد باشند اجازه داده نمی شوند که حاجیان را به عربستان سعودی انتقال بدهند."

درهمین حال مسوولان شرکت های هوانوردی کشور می گویند که این شرط عربستان سعودی سبب می شود که آنان نتوانند حاجیان را به عربستان انتقال بدهند و در نتیجه پول هنگفت مردمان کشور به جیب شرکت های خارجی خواهد رفت.

سوند بایت جان برایفورد مدیر مسوول شرکت هوانوردی صافی می گوید: " جی ای سی ای(اداره هوانوردی ملکی) چند ماه پیش گفته بود که هواپیما هایی که بیش از بیست و پنج سال از تولیدش گذشته باشد نمی توانند در پروسه انتقال حاجیان شرکت کنند، اما مشکل این است که بیشترین هواپیما هایی که در این پروسه دخیل استند بیشتر از بیست و پنج سال عمر دارند. بنابر این هوپیما های ما که بیشتر از بیست و پنج سال عمر دارند بر بنیاد یک برنامه رسمی فعالیت می کنند که " اینجیننگ ایرکرافت پروگرام" نام دارد و این برنامه به هواپیما های ما اجازه بیشتری برای اضافه تعمیر و نگهداری را می دهد."

اداره هوانوردی ملکی در عربستان سعودی اداره ای است که از ترانسپورت هوایی در این کشور مراقبت می کند، و تمام ترانسپورت هوایی را در این کشور کنترل می کند تا فرودگاه ها، هواپیما ها و نحوه رسیده گی به مسافران برابر با استانداردهای بین المللی باشد.

از سویی هم شورای وزیران به شرکت های هوانوردی کشور تا بیست و پنجم ماه سنبله فرصت داده است تا با کمک وزارت های ترانسپورت و هوانوردی و حج و اوقاف مشکل شان را با عربستان حل سازند، درغیر آن کمیته ملی حج فرضی حاجیان را با هواپیماهای شرکت های خارجی به عربستان خواهد فرستاد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 22 اسد 1393 ساعت 08:12
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohseni   
دوشنبه 20 اسد 1393 ساعت 21:41

وزیر زراعت و آبیاری با نگرانی از توقف کار پروژه های مهم و بزرگ این وزارت می گوید که از آغاز امسال و با بروز مشکل کسر عواید در وزارت مالیه، کار بزرگترین پروژه های توسعه یی این وزارت متوقف شده است.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری می گوید: " از ماه حمل بسیار با مشکل مواجه استیم، نسبت کسر بودجه در وزارت مالیه بسیاری پروژه های انکشافی ما مانند پروژه زعفران، آبیاری، حفاظت از جنگلات و سرد خانه ها متاثر شده اند."

درهمین حال وزارت مالیه جنجال های انتخاباتی، کمبود امکانات مالی، کسر بودجه و تاخیر در پرداخت کمک های جامعه جهانی را از علت های اصلی تمویل نشدن پروژه های توسعه یی می گوید.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه می گوید: " امکانات پولی نداریم، پول نقد نداریم، با مشکل مواجه شده ایم، بنابراین انجام پروژه های ما با کندی رو به رو شده است."

آگاهان اقتصاد براین باور اند که بن بست سیاسی کشور سبب بی باوری کشورهای کمک کننده به افغانستان شده است و در اثر تاخیر در پرداخت کمک ها برای پروژه های توسعه یی مشکل ایجاد شده است.

سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می گوید: " کسر بودجه و کاهش در عواید داخلی یکی از مشکلات است و خلا سیاسی وجود دارد و کشور کمک کننده امریکا، صندوق جهانی نمی توانند کمک کنند و این امر بالای پروژه های انکشافی تاثیر دارد."

این درحالی است که کارشناسان اقتصاد، توسعه و میکانیزه شدن کشاورزی را یگانه امکان رُشد اقتصاد کشور می دانند و کم کاری حکومت را در زمینه رُشد کشاورزی در سیزده سال گذشته به شدت انتقاد می کنند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 21 اسد 1393 ساعت 21:40
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 19 اسد 1393 ساعت 22:23

شماری از راننده گان این مسیر با نگرانی از ویرانی روزافزون این جاده می گویند که مشکلات آنان در زمستان امسال بیشتر از پیش خواهد بود.

درهمین حال شماری از راننده گان حکومت را به حیف ومیل کردن پول های اختصاص یافته برای ساخت معیاری این شاهراه متهم می کنند و می گویند که بازسازی چندین بار این شاهراه و هزینه میلیون ها دالرهیچ سودی نداشته است و این شاهراه هربار بی کیفیت تر از دور پیش ساخته شده است.

درهمین حال سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که به زودی کار بازسازی جاده داخل تونل را از بودجه توسعه یی این وزارت آغازخواهند کرد.

جاده تونل سالنگ در چند سال اخیر چهاربار بازسازی شده است، اما گفته می شود که هربار کیفت کار شرکت های قراردادی بدتر از بار پیش آن بوده است.
برای آخرین بار این جاده با کمک نیروهای خارجی و نظارت وزارت فواید عامه قیرریزی شد، اما دیده می شود که با گذشت هفت ماه آبرو هایی دراین جاده ایجاد شده اند.

گل محمد راننده است، او می گوید: " هرباری که این سرک را جورکردن بدتر از دور پیش بوده و بدترشده است، ما نمی فهمیم که این ها چی می کنند."

آغامحمد راننده می گوید: " اگر همین پول ها را یکجا کنند یک تونل دیگر ساخته می شود، اما این سرک جورنشد."

اکنون نگرانی این جاست که با نزدیک شدن زمستان یک بار دیگر جاده تونل سالنگ یخبندان و غیرقابل رفت و آمد برای موترها خواهد بود.
پیرمحمد دکاندار سالنگ است او می گوید: "من نمی فهمم که در زمستان ما چی خواهد کردیم، این جاده بسیارخراب است وهیچ کس در فکرش نیست."

از سویی هم رفت وآمد موترها با بار بیشتر از شصت تُن که بیشتر این موترهای باربری پاکستانی هستند براین جاده علت دیگری است که به گفته شماری از راننده گان این جاده را آسیب می زند.
یک موتر باربری شب گذشته به سبب سنگین بودنش از مسیرخارج شد و بدنه جاده را تخریب کرد.
کمک راننده این موترخودش را مقصر نمی داند و می گوید هیچ نظارت بر بارگیری موترها درجاده ها وجود ندارد وهرکس به میل خودش بارگیری می کند.

ولی خان کمک راننده پاکستانی می گوید: " ولا ما تنها این چنین بار نمی کنیم بل همه موترها را که شماببینید از شصت تُن کم بار نمی گیرند وهیچ کس هم از کسی نمی پرسد که چقدر بارکردی، اکنون شما می دانید که ترازوهای بلند تناژ در افغانستان بند هستند."

از سویی هم کارمندان مراقبت سالنگ ها با بیل و کلنگ در نزدیک جاهای پیوندی این جاده دیده می شوند که کارمی کنند.

درهمین حال وزارت فواید عامه هرچند کیفیت پایین کار شرکت قراردادی را در جاده تونل می پذیرد، اما می گوید که نیروهای خارجی با این شرکت طرف معامله بوده اند.
مسوولان این وزارت می گویند که به زودی بازسازی جاده این تونل از سوی حکومت آغاز خواهد شد.

محمد سهیل کاکر سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید: " قرارداد این جاده را آیسف کرده است و ما درآن زمان گفتیم که باید کانکریت ریزی شود، اما پذیرفته نشد، ما تلاش می کنیم که این بار از بودجه توسعه یی خود ما این جاده را بازسازی کنیم."

این نخستین باری نیست که جاده تونل سالنگ پس از زمان اندک از بازسازی اش تخریب می شود، بل پیش ازاین هم سه باراین جاده از سوی شرکت های خصوصی مختلف با هزینه میلیون ها دالر بازسازی و باگذشت زمان کم دوباره تخریب شده است. شماری از آگاهان بخش جاده سازی عدم نظارت حکومت را از روند بازسازی دراین جاده از علت های اساسی تخرب زودهنگام این جاده می گویند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 20 اسد 1393 ساعت 16:04
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 19 اسد 1393 ساعت 00:00

مسوولان شرکت برشنا روز شنبه گفته اند که با امضا شدن پیمان های بازرگانی خرید و فروش برق در چارچوب پروژه "کاسا یک هزار" روند ساختمانی وعملی این پروژه آغاز خواهد شد.

قراراست تا نُه روز دیگر پیمان های خرید و فروش برق در چارچوب پروژه "کاسا یک هزار"میان کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و قرغزستان امضا شوند.

مسوولان شرکت برشنا گفته اند که با امضا شدن این پیمان ها، روند کشیده شدن برق ازقرغزستان به تاجیکستان، افغانستان و پاکستان آغاز خواهند شد. مسوولان شرکت برشنا افزوده اند که با این کار کار ساختمان پایه های برق از منبع تا هدف و نیز کشیدن لین برق آغاز و تا حدود دوسال دیگر این پروژه به بهره برداری سپرده خواهند شد.

میرویس عالمی، رییس تجارتی شرکت برشنا گفته است: "ما این پیمان ها را با شرکای مان در این پروژه یعنی کشورهای زیدخل درهژده هم آگست امضا می‌کنیم و با این کار کارعملی پروژه در چهار کشور آغاز خواهد شد."

ازسویی هم، مسوولان شرکت برشنا گفته اند که همزمان با بهره برداری از این پروژه، تلاش می شود تا زمینۀ انتقال یک هزارو سه میگاوات ‎ برق دیگر را از ازبیکستان به کشور نیز فراهم سازند.

به گفته مسوولان، در چارچوب این پروژه یک هزار وسه صد میگاوات برق در پنج ماه اول سال به افغانستان پاکستان وارد خواهند شد، و در هفت ماه دیگر سال که برق قرغزستان وتاجیکستان قطع می‌شود، تلاش می‌شود تا برق حرارتی ازبیکستان خریداری و به پاکستان از طریق همین لین ترانزیت شود.

آقای عالمی می گوید: "چون در هفت ماه سال این لین بدون برق و استفاده می‌ماند بنابراین ما می‌توانیم برق حرارتی ازبیکستان را خریداری وبه پاکستان بفروشیم چون نیازمندی هم وجود دارد وظرفیت هم هست بنابراین باید استفاده کنیم."

پروژه "کاسا یک هزار" که هشت سال پیش طراحی شد، بربنیاد آن یک هزاروسه صد میگاوات برق قرغزستان وتاجیکستان به افغانستان و پاکستان خواهد رسید و از این برق افغانستان گذشته ازگرفتن حق ترانزیت، سه صد میگاوات برق با بهای مناسب خریده می‌تواند.

زمان بهره برداری این پروژه، ۲۰۱۸ میلادی تعیین شده است، اما مسوولان شرکت برشنا افزوده اند که این پروژه پیش از زمان تعیین شده به بهره برداری سپرده خواهند شد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 20 اسد 1393 ساعت 11:31
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL