بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jhanmal   
چهارشنبه 7 جوزا 1393 ساعت 09:10

کلدار پاکستانی تمامی بازارهای ولایت ننگرهار را تصرف کرده است و مردم این ولایت ناگذیر استند که در بیش ازنود درصد داد وستد شان را با کلدار پاکستانی انجام دهند.

در بیشتر بازارهای این ولایت پول افغانی و کلدار پاکستانی با ارزش یکسان معامله می شود. بازارهای ولایت ننگرهار رنگ پاکستانی دارند و برای خرید و فروش در بیشتر بازارهای این ولایت کلدار پاکستانی به کار گرفته می شود.

حتا راننده‌گان ریکشا نیز پول افغانی را نمی گیرند. راننده یک ریکشاه محمد میر به طلوع نیوز می گوید:" در بازارهای جلال آباد کلدار می چلد وبا افغانی معامله پولی کردن به زیان آنهاست."

خبرنگار طلوع نیوز بدون اینکه در بارۀ تعیین پول چیزی بگوید، به ریکشاه سوار شده است، اما در آخر این راننده مانند شماری دیگر از فروشنده‌گان کلدار پاکستانی را با پول افغانی یکسان می دانند. محمد خان می گوید:" کرایه ما ثابت است یا شصت افغانی برایم بدهید ویا شصت کلدار مهم نیست."

در شهر جلال آباد هر کسی که پول افغانی داشته باشد، نیاز دارد تا برای مصرف به کلدار پاکستانی مبادله کند تا در مصرف روزانه اش از آن استفاده کند.

محمد گل یک دانشجو در دانشگاه ننگرهار است. وی می گوید:" اگر به درونته می رویم ومیدانیم که کرایه تا انجا در موتر و یا ریکشاه‌ها شصت کلدار است، اما اگر برای راننده شصت افغانی هم بدهیم راضی نیست چون نمیداند که این شصت افغانی چقدر خواهد شد."

فقیرگل فروشنده درشهر جلال آباد دراین باره می گوید:"هیچ افغانی نیست دراین شهر، من هم فروشنده استم، اما دو فیصد افغانی را در داد وستد نمیگیرم."

مومن خان، نیشکر فروشی که سخت سرگرم کار است، وی می گوید:" من چون به کلدار نیشکر میخرم وباید به کلدار بفروشم واین معمول است، چون اگر به افغانی بفروشم من زیان می کنم."

دراین ولایت معامله‌های کلان نیز یا به کلدار پاکستانی است و یا هم به دالر امریکایی.

عبدالحدود بازرگان در شهر جلال آباد میگوید:" نزد ما مشتریانی هم مراجعه می کنند که حتا ارزش افغانی را نمی دانند واگر ما به افغانی قیمت می کنیم کالاها را آنان نمیدانند که چقدر کلدار می شود چون همۀ آنان کلدار دارند، باید بدانند که چند کلدار می شود ما ناگذیر می شویم تا بهای افغانی را به کلدار حساب کنیم باز برایش توضیح بدهیم."

ازسویی هم یک باشنده ولسوالی خوگیانی این ولایت که به مرکز آمده است نیز می گوید که در روستا ها مردم حتا پول افغانی رانمی شناسند. فقیر گل می گوید:"در ولسوالی ما هیچ افغانی را کسی نمی شناسد اگر بشناسد هم ارزش آن با کلدار یکسان است."

درشهر جلال آباد به جز از آگهی دهی روی بل بوردها دیگر چیزی ازفعالیت بانک مرکزی برای ترویج افغانی دیده نمی شود، چیزی که بازهم با انقاد سخت باشنده‌گان این ولایت روبروشده است.

شماری ازباشنده‌گان دراین ولایت می گویند یک کمیسیونی زیر نام ترویج افغانی درجلال آباد کار میکند، اما کارمندان این کمیسیون تنها کسانی را که با کلدار داد وستد می کنند جریمه نقدی می کند، اما این جریمه‌ها را به جیب‌های خود مییندازند.

محمد عمر باشنده ولایت ننگرهار می گوید که در بسیاری موارد پارچه‌های جریمه که به دکانداران داده میشود باز کارمند این کمیسیون دوباره با دکاندار سازش می کند ویک مقدار پول را میگیرد وپارچه‌ها را دوباره پاره می کنند".

در این شهر حتا بانک نوت‌های جدید کلدار پاکستانی با بهای بیشتر از پول افغانی بفروش می رسند. گفته می شود که مردم درمحافل عروسی شان ازبانک نوت‌های جدید کلدار استفاده میکنند وبهای این بانک نوت‌ها ازبهای بانک نوت‌های افغانی هم بیشتر است.

مراد علی یکتن ازصرافان درشهر جلال آباد می گوید:" کارمندان دولت نیز پس از به دست آوردن معاش شان تمامی پول‌های شان را به کلدار پاکستانی مبدل می سازند وآنان با کلدار مواد مورد نیازشان را از بازار خریداری می کنند."

پول یک کشور به مصابۀ هویت ملی همان کشور است که با به جریان افتیدن آن در قلمر وهمان کشور گذشته از حل مشکلات مالی، سبب رُشد اقتصاد کشور می شود، اما درافغانستان گفته می شود که همواره از ارزهای خارجی استفاده می شود وازسویی هم شماری ازآگاهان اقتصاد عملکرد دولت به ویژه بانک مرکزی را در ترویج افغانی در بازارهای کشور بسیار ضعیف می دانند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 7 جوزا 1393 ساعت 20:19
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Rateb Noori   
سه شنبه 6 جوزا 1393 ساعت 20:14

تصویب نشدن قانون منع پول شویی و جلوگیری از تمویل هراس افگنی، درد سر دیگری برای دولت و ملت افغانستان.

به دنبال فشارهای کشورهای غربی بر افغانستان برای تصویب قانون منع پول شویی و جلوگیری از تمویل هراس افگنی، این بار گروه جهانی اقدام مالی در تازه ترین واکنش اش دربارۀ تصویب نشدن این قانون هشدار داده است که افغانستان خواه مخواه قانون منع پول شویی و جلوگیری از تمویل هراس افگنی را در چند هفتۀ آینده تصویب کند در غیر آن بانک های این کشور در چند هفتۀ آینده شامل فهرست سیاه خواهند شد.

در بخشی از گزارش گروه جهانی اقدام مالی چنین آمده است: " این قانون امکان دارد که تصویب شود و باید تصویب شود. افغانستان باید برابر با معیارهای جهانی قانون منع پول شویی و جلوگیری از تمویل هراس افگنی را تصویب کند و یا هم در نشست ماه جون شامل فهرست سیاه شود."

گروه جهانی اقدام مالی، نهادی است که معیارهای چگونه گی مبارزه با پول شویی را به کشورها معین می سازد.

در همین حال عتیق الله نصرت سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفت و گویی با طلوع نیوز از شورای ملی می خواهد تا هر چی زودتر قانون منع پول شویی و تمویل هراس افگنی را بدون کدام کمی و کاستی تصویب کند. آقای نصرت می افزاید در صورت تصویب نشدن این قانون افغانستان با بحران اقتصادی شدیدی روبرو خواهد شد.

عتیق الله نصرت سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: " ما از شورای ملی می خواهیم که به این روند سرعت بخشند و به گونه یی این قانون تصویب شود که بر بنیاد منافع کشور، منافع سکتور خصوصی و منافع مردم استوار باشد. اگر کمبودی های جدی هم در این قانون وجود داشته باشد باید اصلاح شوند و در مدت کمی باید این قانون تصویب شود."

این مساله سبب نگرانی آگاهان امور نیز شده است. آگاهان امور به این باور استند که اگر این قانون به زودترین فرصت تصویب نشود افغانستان دست آوردهای اندکی را که در بخش بازرگانی با کشورهای جهان داشته است از دست خواهد داد و با یک بحران اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد شد.

دوکتور سیدیحیی اخلاقی استاد دانشگاه در این باره گفت: " هشتاد درصد پرداخت ها و دریافت های بازرگانی جهانی بر بنیاد دالر صورت می گیرد. ما وقتی نتوانیم به علت مشکلات نظامی بانکی امتعۀ مردم افغانستان را در وقت مناسب به آنان برسانیم این تأثیر منفی را برجا خواهد گذاشت و سبب افزایش قیمت خواهد شد و افزایش قیمت سبب افزایش نارضایتی در میان مردم خواهد شد و نارضایتی مردم سبب نا رضایتی اجتماعی خواهد شد."

هرچند پیش از این مقام های افغان خواهان وقت بیشتر برای تصویب این قانون شده اند، اما جامعۀ جهانی با رد این خواست گفته است که افغانستان وقت کافی برای تصویب این قانون داشته است و این خواست افغانستان پذیرفته نخواهد شد.

این در حالی است که یک بخش مهم این قانون از سوی وزارت عدلیه حذف شده است و گفته می شود با تصویب قانونی که به مجلس نماینده گان فرستاده شده است نیز دردی درمان نخواهد شد و باید این قانون به گونه مکمل به مجلس فرستاده شود.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 7 جوزا 1393 ساعت 19:13
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohsini   
شنبه 3 جوزا 1393 ساعت 21:14

سرپرست وزارت عدلیه کشور گفته است که این قانون با معیار های جهانی تهیه وترتیب گردیده است. وی از اعضای مجلس نمایندگان خواست تا این قانون را هرچه زودتر به تصویب رساند. گفته می شود که شورای وزیران تنها یک بخش این قانون را تایید کرده است و اگر این قانون همین گونه ناقص تصویب گردد، بحرانی که افغانستان را تهدید می کند همچنان پارجا خواهد ماند.

پیش از این سرپرست وزارت عدلیه حذف سی و چهارماده این قانون را پذیرفته و گفته است که ماده های حذف شده یا در قوانین دیگر تکرار بودند و یا هم با قوانین شرعی مطابقت نداشتند. قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم پس از یک سال تاخیر به روز شنبه از سوی سرپرست وزارت عدلیه به مجلس نمایندگان سپرده شد.

سرپرست وزارت عدلیه از مجلس نمایندگان می خواهد که این قانون را به زودی تصویب کنند تا افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه نگردد.
سرپرست وزارت عدلیه محمد یوسف حلیم گفت: " امیدوار هستم که قانون هرچه زود تصویب شود تا مشکلات بانک های ما و مشکلاتی که مردم ما با آن روبرو است دور شود."

اما پیش از این رییس بانک مرکزی گفته است که یک بخش مهم این قانون تایید نشده است و هرگاه بخش های مهم این قانون اضافه نشوند، تصویب این قانون ناقص خواهد بود.

رییس بانک مرکزی نورالله دلاوری می گوید: " مجلس نمایندگان باید اصلاحات بیاورد و از طریق شورا می توانیم این مشکلات را حل کنیم در غیر آن مشکلات اقتصادی خواهیم داشت."

درهمین حال، شماری از نمایندگان مجلس این قانون را بسیار با اهمیت می دانند و تاکید می ورزند که این قانون را به گونه دقیق بررسی خواهند کرد.

رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان امیرخان یار می گوید: " کوشش می کنیم که این قانون که به خیر مردم افغانستان و به خیر تجاران ما است در اولویت کار قرار داده شود و آنرا بررسی کنیم و اگر به معیار جهانی برابر بود باز تصویب می کنیم."

رییس مجلس نمایندگان عبدالرووف ابراهیمی می گوید: " به دو کمیسیون مالی و بودجه و کمیسیون اقتصاد وقت دادم که به زودی کار را بالای این قانون شروع کنند و یک ماه و چند هفته دیگر وقت تصویب می شود."

افغانستان تنها پنج هفته فرصت دارد تا قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم را مطابق با قوانین جهانی تصویب کند درغیرآن نام این کشور در فهرست سیاه جهانی جا خواهد گرفت و تمامی انتقالات پولی افغانستان با جهان قطع خواهد شد و کم ازکم تا پنج سال آینده افغانستان نخواهد توانست ازاین فهرست بیرون شود.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 4 جوزا 1393 ساعت 22:24
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohsini   
دوشنبه 22 ثور 1393 ساعت 20:43

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که ارزش تجارت کتاب و لوازم نوشتاری در کشور در حدود ده درصد از کُل تجارت کشور را می سازد و بیشترین سود این تجارت به کشورهای بیرونی می رسد.

به گفته آنان بیرون شدن صدها میلیون دالر از کشور برای خرید کتاب و لوازم نوشتار اقتصاد کشور را صدمه می زند.

ازسویی هم رییس اتحادیه ناشران از حکومت می خواهد که به مشکلات چاپخانه ها و ناشران کشور توجه کند.

همزمان با برگزاری یک نمایشگاه بزرگ کتاب درشهر کابل، مسوولان اتاق های تجارت و صنایع ارزش تجارت کتاب و لوازم نوشتاری را در کشور در حدود پنجصد میلیون دالر درسال می گویند.

به گفته آنان بیشترین کتاب و لوازم نوشتاری از خارج وارد کشور می شود که این کار ضربه بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد می سازد.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع می گوید: " نشر و طباعت در اقتصاد کشور اهمیت زیاد دارد، تقریبا ده فیصد از تجارت عمومی افغانستان را تشکیل می کند از کاغذ رنگ گرفته تا قرطاسیه باب، جز عمده تجارت است. اکثر افراد و اشخاص وابسته به همین صنعت را مجبور ساخته که کتاب را در کمپیوتر و در سیستم جور کرده در بیرون از کشور به چاپ برسانند و یک ضربه جدی در اقتصاد کشور است و مواد خام از کشور های بیرون می آید."

ازسویی هم رییس اتحادیه ناشران می گوید که گذشته از واردات کتاب، سالانه در حدود دوصدهزار کتاب از سوی بیست ناشرافغان در داخل وخارج کشورچاپ می شود.

شاه ولی سلطانی رییس اتحادیه ناشران می گوید: " تمامی مواد خام ما از کشور های بیرون می آید و ما خود در داخل کشور تولید نداریم و در کشور بیست و یا بیست و پنج ناشر استند و سالانه یک صد هزار تا دوصد هزار کتاب چاپ می شود."

اما مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که بخشی از کتاب های مورد نیاز کشور در چاپخانه های داخل کشور چاپ می شوند.

غوث الدین کمال زاده مدیر نمایشگاه ریاست انتشارات بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید: " ریاست بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ سالی دوصد عنوان کتاب به چاپ می رساند، به کمک همکاران و از طریق غرفه ها به دست رس همشهریان قرار داده می شود و این کتاب ها در مطبعه آزاد این وزارت به چاپ می رسند."

این درحالی است که شماری از شهروندان کشور از بهای بلند کتاب ها شکایت می کنند و می گویند که ناشران باید کتاب های مورد نیاز را در داخل کشور با کیفیت و بهای مناسب چاپ کنند

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 23 ثور 1393 ساعت 20:04
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
شنبه 20 ثور 1393 ساعت 19:14

استفاده از ماهوارهء " افغان سَت ۱" امروز رسمآ آغاز شد. وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی می گوید که پس ازاین تمامی کانال های تلویزیونی کشور میتوانند با استفاده ازاین ماهواره نشرات شان را به گونه دیجیتل و با نرخ مناسب به داخل وخارج کشورپخش کنند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 22 ثور 1393 ساعت 16:49
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL