بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Anwar Hashimi   
دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۰

باپیوستن افغانستان به پیمان اساسنامهء انرژی، شرایط برای تقویت بخش انرژی کشور فراهم می گردد.

افغانستان که به تازه گی عضویت پیمان اساسنامهء انرژی را به دست آورده است، همچون پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه که تولید کننده گان بزرگ انرژی هستند وکشورهای جنوب آسیا که مصرف کننده گان بزرگ انرژی هستند، قرارگرفته است.

گفته می شود که افغانستان می تواند نقش مهمی درانتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا بازی کند.

افغانستان ازلحاظ تجارت وترانزیت انرژی در منطقهء بسیار مهمی قرارگرفته است، زیرا که کشورهای آسیای میانه که درشمال افغانستان موقعیت دارند، سرشار ازانرژی نفت وگاز و نیز از بزرگترین تولید کننده گان انرژی برق هستند، درحالی که کشورهای روبه توسعهء جنوب آسیا نیاز شدیدی به این انرژی ها دارند.

و کشور ما نیز به عنوان تنها پل ارتباطی نزدیک و ارزان می تواند راه ترانزیتی بسیار مناسبی برای رساندن انرژی برق ونفت وگاز آسیای میانه به جنوب آسیا باشد، چنانکه هم اکنون پیمان پروژهء بزرگ انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان وهند از راه افغانستان ونیز پروژه برق رسانی موسوم به " کاسا ۱۰۰۰" از تاجیکستان وقرغیزستان به پاکستان وهند از راه افغانستان در مراحل نهایی قرار دارند وبا نهایی شدن این پیمان ها، کار عملی این دو پروژهء بزرگ آغاز می گردد.

اکنون با پیوستن افغانستان به عنوان پنجاه وچهارمین عضو پیمان اساسنامه انرژی، اعتماد برای سرمایه گذاری های بزرگ دربخش انرژی درکشورافزایش یافته است وافغانستان می تواند ازاین فرصت برای رُشد تجارت وترانزیت انرژی بهره برداری کند.

پیمان اساسنامه انرژی یک پیمان چند جانبه بین المللی قابل اجرا است که برجریان های انرژی فرامرزی و سرمایه گذاری های بین المللی تمرک زدارد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۹
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۴

مقام های گمرک ولایت ننگرهار روز یک شنبه گفته اند که درآمدهای گمرک این ولایت نُزده درصد افزایش یافته است.

مسؤولان گمرک ننگرهار گفته اندکه مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از قاچاق کالاهای بازرگانی ازعلت های اصلی افزایش درآمدهای این گمرک بوده اند.

مسؤولان گمرک ولایت ننگرهار می افزایند که درآمدهای گمرک ننگرهار در سه ماۀ نُخست امسال نسبت به سه ماۀ نُخست پارسال نُزده در از افزایش یافته است وپیش بینی میشود که تا پایان سال این رقم بازهم افزایش داشته باشد.

آمر سیستم اجرائیۀ گمرک ننگرهار، غلام فاروق مهمند گفته است که :« درسال مالی که داریم ۴ ملیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۹۲۷۸ افغانی عواید به دست آورده ایم که نسبت به سال گذشته ۷۴۸ میلیون ۹۸۸ هزار ۷۵۲ افغانی می باشد و کوشش می کنیم که عواید خود را افزایش بدهیم.»

آمرسیستم اجرائیه گمرک ننگرهار گفته است با آنکه امسال میزان واردات کمتر ازسال های پیش است، اما جلوگیری ازفساد اداری درآمدهای گمرک ننگرهار را بلند برده است.

آمر سیستم اجرائیه گمرک ننگرهار، غلام فاروق مهمند گفته است که :« جلوگیری از قاچاق نیزصورت گرفته است و ما به نهادهای کشفی وظیفه سپرده ایم که بالای اجناس مراقبت داشته باشند و اجناسی که فرار می کند به گمرک ها جلب کنند.»

ولایت ننگرهارهم مرز پاکستان است و بیشترین میزان واردات وصادرات افغانستان از بندر تورخم انجام میشود که اینکار به ولایت ننگرهار موقعیت خاص اقتصادی داده است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۰
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabihullah Jhanmal   
دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۵

وزارت تجارت وصنایع روز یک شنبه اعلام کرده است که روند گرفتن جواز تجارتی از یک ماه به دو روز کاهش یافته است.

مقام های وزارت تجارت وصنایع گفته اند که بربنیاد اصلاحاتی که در روند گرفتن و تمدید جواز تجارتی آمده است، بازرگانان می توانند در زمان کم و با هزینأ اندک جواز بگیرند.

ازسویی هم این وزارت افزوده است که مدت اعتبار جوازهای تجارتی از یک سال به سه سال افزایش یافته است.
بربنیاد برنامۀ اصلاحات در روند جواز تجارتی که با کمک ادارۀ حرکت وبانک جهانی در دوسال عملی شده است، بازرگانان می توانند به ساده گی جواز بگیرند.

معین وزارت تجارت وصنایع، مزمل شینواری گفته است:« ما با ایجاد سهولت ها درگرفتن و تمدید کردن جوازنامه های تجارتی مشکلاتی را که پیش ازاین بازرگانان از آنها همواره شکایت داشته اند، برطرف ساختیم وحتا تعداد امضاءها را از هژده امضاء به ده امضاء کاهش دادیم واگر تلاش شود یک جواز می تواند درچند ساعت تمدید شود.»

یک تن از مسؤولان ادارۀ حرکت، روح الله احمدزی گفته است:« ما امیدوارهستیم که این پروسه ادامه پیدا کند وسهولت های بیشتری درگرفتن جوازها بوجود آید.»

درهمین حال وزارت تجارت وصنایع گفته است تلاش می شود که سیستم توزیع جوازهای کمپیوتری در بیست ویک ولایت دیگر راه اندازی شود و نیز تا یک سال دیگر بازرگانان افغان درخارج ازکشور خواهند توانست با استفاده ازاین سیستم جوازهای شان را در اتشه های تجارتی افغانستان تمدید کنند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۷
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabihullah Jhanmal   
يكشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹

مسؤولان ادارۀ حمایت ازسرمایه گذاری روزشنبه گفته اندکه باجذب سرمایه گذاری های هند میزان سرمایه گذاری های امسال درکشور افزایش خواهند یافت.

دردومین نشست سرمایه گذاران هندی، مسؤولان سفارت هند با خوشبینی به گسترش روابط بازرگانی میان دوکشور، گفته اندکه قراراست یک گروه ازبازرگانان افغان نیزبه هند دعوت شوند.

معادن، فناوری اطلاعاتی، مالداری وکشاورزی، صنایع کوچک ومتوسط وحمل ونقل کالاها بخش های اند که شرکت های هندی علاقمند به سرمایه گذاری دراین بخش ها شده اند.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است: « قراری که من آگاهی دارم شماری ازاین شرکت ها علاقمند به تولید برق آبی درکشورهستند.»

رییس ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری ها، وفی الله افتخار گفت است: « شماری ازمسوولان این شرکت ها ازولایت های مختلف دیدن کرده اندوبابررسی فرصت های لازم دربخش های مختلف آماده سرمایه گذاری ها درکشورهستند.»

درهمین حال سفیر هند درکابل برسرمایه گذاری های کوچک وبزرگ ازسوی سرمایه گذاران هندی،درافغانستان تأکید دارد.

سفیر هند درکابل، امر سینها گفته است: « مادراینجا مسؤولان شرکت های کوچک وبزرگ را باخود داریم وممکن است که قرارداد های مختلف رابگیرنداما به نظرمن درحال حاضرسرمایه گذاری درصنایع کوچک ومتوسط درافغانستان بسیار مهم است.»

عضو کمیتۀ صنایع هند، پردیپ ملیک گفته است: « هرچندمشکلات امنیتی درافغانستان یک نگرانی هست اماوجود این مشکل به معنی ازدست دادن فرصت های موجود دراین کشورنیست وما به موفق های بازرگانان هندی درافغانستان خوشبین هستیم.»

گفتنی ست که برای دومین بارآمدن سرمایه گذاران هندی وآنهم برای سرمایه گذاری درکشورنشان می دهد که هندی ها برای سرمایه گذاری های بزرگ درافغانستان علاقمند شده اندسفیر هند درکابل گفته است که تا دوسال دیگرمیزان تجارت میان دوکشورتا یک میلیارد دالرخواهد رسید.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۳
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
يكشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲

سخنگوی وزارت ترانسپورت وهوانوردی، ننگیالی قلاتوال روزشنبه گفته است که اکنون کارساخت دیوارهای این میدان هوایی درحال تکمیل شدن است و درآینده نزدیک کارساخت خط نشست وپروازودیگربخش های آن، آغازخواهند شد.

هزینۀ ساخت این میدان هوایی ازبودجۀ توسعه یی وزارت ترانسپورت و هوانوردی پرداخته می شود.

بربنیاد اطلاعات مسؤولان وزارت ترانسپورت وهوانوردی کارساخت میدان هوایی غزنی با شرکت که پیش ازاین قرارداد شده بود به علت تکمیل نشدن کاردرزمان تعیین شده فسخ شده است ودرحدود دونیم ماه پیش با یک شرکت داخلی دیگرقرارداد شده است.

ننگیالی قلاتوال گفته است: « اکنون کارساخت میدان هوایی غزنی ازسوی این شرکت پیش می رود وچهاردیواری یا احاطه میدان درحال تکمیل شدن است و به زودی خط رنوی و دیگربخش های آن آماده خواهد شد درکل کاربه گونۀ جدی درمیدان هوایی غزنی جریان دارد.»

میدان هوایی غزنی یکی از پروژه های بزرگ سال دوهزارو سیزده میلادی بود که باید به بهره برداری سپرده می شود، اما گفته میشود که به سبب کندی کاراین میدان هنوزساخته نشده است.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۰
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL