بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 13:33

درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان- پاکستان نماینده گان دوکشور دربارۀ مشکلات بازرگانی وترانزیتی دوکشورگفتگوکردند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفته است که درنتیجۀ این گفتگوها برخی ازمشکلات بازرگانی وترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تا اندازۀ حل شده اند.

به گفتۀ او دراین نشست دربارۀ برگزاری نشست "اپتیکا" درآینده های نزدیک تأکید شده است.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که با یک هیئت بازرگانی و سرمایه گذاری افغان، به پاکستان رفته بودند گفته است که درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان - پاکستان دربارۀ مشکلات بازرگانی و ترانزیتی میان دوکشوربا مقام های حکومتی آن کشورگفتگوکرده اند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان، خانجان الکوزی گفته است که :« هفتۀ پیش به پاکستان رفتیم همراه وزیرتجارت پاکستان دربارۀ مشکلات ترانزیتی گفتگوکردیم برخی ازمشکلات را برطرف کردیم وبرخی آنها باقی مانده که دولت ما به زودترین فرصت نشست اپتیکا را برگزارکنند تا مشکلات ترانزیتی حل شوند.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته اندکه درنشست اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان- پاکستان به برگزاری نشست "اپتیکا" برای حل مشکلات ترانزیتیی که دربندرحیرتان وکراچی وجود دارند نیزتأکید شده است.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان دراین نشست، ریاست دوره یی اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان وپاکستان برای یک و نیم سال آینده به اتاق تجارت وصنایع افغانستان سپرده شد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 21:17
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
دوشنبه 8 میزان 1392 ساعت 11:50

وزارت تجارت وصنایع روز یک شنبه گفته است که سالانه به ارزش بیش از یک میلیارد دالر دار و وتجهیزات پزشکی از پاکستان وارد افغانستان می شود، اما احتمال دارد که مشکلات بازرگانی وترانزیتی افغانستان با پاکستان این واردات را کاهش بدهد.

ازسویی هم شماری از وارد کننده گان دارو درکشور گفته اند که حکومت در دوازده سال گذشته هیچ کاری دربخش تولید دارو در کشور نکرده است .

بنابر آمارهای وزارت تجارت وصنایع ، درحال حاضر نودوشش درصدِ دارو ازخارج کشور می آید که شصت درصد آن داروهای ساخت پاکستان است، اما اکنون کارخانه داران پاکستانی نگران ازدست دادن بازار درافغانستان هستند.

معین وزارت تجارت صنایع، مزمل شینواری گفته است: « درنشستی که بابازرگانان بخش داروی پاکستان داشتیم این بازرگانان می گویند، که سالانه به ارزش یک میلیارد دالر دارو و ابزارطبی را به افغانستان صادرمی کنند وحکومت پاکستان باید مشکل ترانزیتی را با افغانستان حل سازد تا تجارت ما زیان نبیند.»

در دوازده سال گذشته تنها شانزده کارخانه تولید دار و آن هم با ظرفیت های پائین درکشوربه کارانداخته شده اند که درحدود ده کارخانۀ آن در داخل خانه های رهایشی ایجاد شده اند.

رییس هیئات عامل نهاد خدمات دوایی افغانستان، عبدالخالق ځاځی گفته است: « با تأسف باید بگویم که در دوازده سال گذشته حکومت دراین بخش هیچ کاری نکرده است کارخانه دار نیاز به حمایت مالی، زمین و برق دارد، اما دراختیارش نیست پس چطور دراین بخش سرمایه گذاری شود.»

درحال حاضرگذشته ازپاکستان و ایران از کشورهای آلمان، چین، هند، امارات متحد عربی وترکیه نیز داروهای گرانقیمت به افغانستان وارد می شوند وگفته می شود که درافغانستان انتی بیوتیک ها بیشترین مصرف را دارند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 9 میزان 1392 ساعت 11:26
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
چهارشنبه 3 میزان 1392 ساعت 12:12

قراراست روزچهارشنبه یک هیئت بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان به پاکستان برود. این هیئت درچارچوب اتاق تجارت وصنایع مشترک افغانستان-پاکستان، با هیأت پاکستانی فرصت های اقتصادی در دوکشوررا به بررسی خواهد گرفت.

رهبری هیئت بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان را خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع افغانستان به دوش خواهد داشت.

درترکیب هیئتی که ازافغانستان درنشست مشترک با بازرگانان وسرمایه گذاران پاکستانی درشهر کراچی پاکستان شرکت می کنند نماینده گانی ازبخش های مختلف مانند ساخت وساز، مواد غذایی ، کشاورزی ، مونتاژ، تولید پلاستیک، برق، نساجی وخدمات حقوقی هستند که درنشست مشترک با بازرگانان وسرمایه گذاران پاکستانی زمینه های توسعۀ تجارت وهمکاری های صنعتی را به بررسی می گیرند.

رییس اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان-پاکستان، ضیاالحق سرحدی گفته است: « اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان دو سال می شود که ایجاد شده است. و به سلسله سفر های قبلی هییت افغانستان به شهر کراچی می آیند و در یک نمایشگاه که برگزار می شود شرکت می کنند. همچنان ما در هر سه ماه یک نشست داریم و اینها برای اشتراک در این نشست می آیند.»

رییس اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان -پاکستان گفته است که هیئت های بازرگانی وسرمایه گذاری دوکشور از بیست وپنجم سپتمبرتا بیست ونهم سپتمبر فرصت های اقتصادی و چگونگی افزایش معاملات را به ویژه درطول مرزهای مشترک دوکشوربرای کمک به توسعه اقتصادی افغانستان وپاکستان بررسی می کنند.

این هیئت همچنان از نمایشگاه سازمان توسعه تجارت پاکستان که برای چهار روز برگزارمی شود و افغانستان نیز درآن غرفه خواهد داشت، دیدن میکنند و نیزدرباره بهترعملی شدن پیمان تجارتی وترانزیتی میان افغانستان وپاکستان با مقامات پاکستان گفتگو می کنند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 4 میزان 1392 ساعت 14:00
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 1 میزان 1392 ساعت 13:33

وزارت معادن گفته که قراراست ساختن سه کارخانه سمنت درکشور به داوطلبی گذاشته شوند.

وزیر معادن و پترولیم، وحیدالله شهرانی ازبازرگانان و سرمایه گذاران داخلی وخارجی خواسته است تا پیشنهادهای شان را برای ایجاد کارخانه های جدید پروسس سمنت درجبل السراج، غوری سوم درشهر پلخمری وهرات به این وزارت بسپارند.

مسوولان وزارت معادن و پترولیم گفته اند جای برای کارخانه های سمنت درولایت های پروان، بغلان وهرات پیش ازاین تثبیت شده اند. این مسوولان افزودند که گروه کاری این وزارت با گروه بازسازی وثبات اقتصادی مربوط به وزارت دفاع امریکا وبه کمک فنی دو نهاد خارجی دیگر درشش ماه گذشته توانسته اند بخش هایی را که مواد خام سمنت با کیفیت بلند وجود دارند، شناسایی کنند.

آقای شهرانی اضافه کرده است که حقوق دانان افغانستان اسناد تهیه شده را مطالعه کرده اند ونیز تمامی بررسی های حقوقی، اقتصادی و جیولوژیکی این معادن تکمیل شده اند.

وحید الله شهرانی گفت:« امروزسی ویکم سنبله پروسه داوطلبی واعلام برای اظهارعلاقمندی آن امروز آغاز می شود وبه مدتی که تعیین شده با تحلیل ومحاسبه دقیق اقتصادی اظهار علاقنمدی تان را که امروز آغاز وتا پنجم ماه نوانمبر امسال دوام می کند، تقدیم کنید وبعدا پروپوزل نهایی را به این وزارت بسپارید. این وزارت دراوایل ماه فبروری سال آینده پنج ماه بعد ازاین روز داوطلبان برنده اعلام خواهد شد.»

بربنیاد گفته های وی، که کارخانه های جدید تولید سمنت سالانه باید ظرفیت تولید یک میلیون تُن سمنت را داشته باشند. بربنیاد اطلاعات این وزارت، درحال حاضر سالانه تا هفت میلیون تُن سمنت درکشور به مصرف می رسد که ازاین میان، روزانه تا هزار تُن آن درداخل کشور تولید می شود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 2 میزان 1392 ساعت 10:59
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
سه شنبه 26 سنبله 1392 ساعت 11:54

مسؤولان اتاق تجارت وصنایع روز دوشنبه گفته اند، درحالی که انتقالات بازرگانی افغانستان از راه بندر چابهار ایران آغازشده است، اما نبود امنیت لازم درمسیر شاهراه کابل -قندهار-نیمروز نگرانی هایی را برانگیخته است.

مسؤولان اتاق تجارت وصنایع افزوده اند که دولت باید برای تأمین امنیت این شاهراه به گونۀ جدی تلاش کند. مسؤولان این نهاد انتقال کالاهای بازرگانی را از راه بندرچابهاربه سود افغانستان می دانند.

مسؤولان اتاق تجارت وصنایع افغانستان با آن که انتقال کالاهای ترانزیتی و بازرگانی را ازراه بندرچابهارایران به علت نبود مشکلات ترانزیتی نسبت به بندرکراچی پاکستان برای بازرگانان خیلی کم هزینه تر می دانند، اما وجود نا امنی ها و آتش گرفتن کانتینرهای بازرگانی درکنارکاروان های ناتو درشاهراه کابل - کندهار - نیمروزنگران کننده می دانند.

رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، محمد قربان حقجو گفته است: « بیشترین میوه ها تازه و خشک ازطریق بندرچابهارازولایت های شمال، شمال شرق و ولایت های مرکزی صادرمی شوند و به سوی نیمروزمی روند و ما شاهد آتش سوزی کاروان های تجارتی درکنارکاروان های ناتو هستیم که یک تشویش جدی است واین کار قیمت ها را افزایش میدهد، مصوونیت تضمین شده نیست و مشکل انتقالات را بیشترمی سازد و مواد انتقالاتی را با تأخیرروبرومی سازد و طول کشیدن درمسیرراه سبب خراب شدن مواد می شود و به بازرگانی آسیب می رسد.»

رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفته است که بندرچابهار به ولایت های جنوب و جنوب غرب افغانستان نزدیک است و با تکمیل شدن جاده حلقه یی، این بندر به ولایت های شمال و شمال شرق نیز نزدیک خواهد شد بنا براین هزینه انتقالات دراین مناطق کم میشود.

بربنیاد اطلاعات مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان ازبندرچابهارایران بیشترکالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات،موتر،مصالح ساختمانی،کودکیمیایی، مواد پلاستیکی ومواد مصرفی مانند مواد خوراکی وارد میشوند.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع تا کنون میوه های خشک و تازه کشور ازراه بندرچابهار صادرشده است و تلاش ها برای صادرکردن قالین، سنگ های گرنبها،گیاهان دارویی و فراورده های دامی نیزجریان دارند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 26 سنبله 1392 ساعت 20:51
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL