پنجشنبه, 27 قوس 1393
راحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان می‌گوید که رئیس جمهور افغانستان و فرمانده‌ی آیسف در این کشور به وی وعده سپردند که طالبان نمی‌توانند از خاک افغانستان در برابر...
خبر های مهم
نبود نیروهای خارجی، ناتوانایی‌های استخباراتی و نبود عملیات‌های...
رئیس انجمن مردمی کنر می‌گوید که چندین خانواده‌ی پاکستانی...
 کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان طرح تعدیلات...
نماینده‌گان شورای ولایتی ننگرهار، ترازوهای تناژ بلند...
جنرال عبدالرحمان رحیمی فرماندۀ پولیس کابل روز چهارشنبه...
در یک حمله‌ی انتحاری در روستای تره خیل ولسوالی ده سبز ولایت...
خبرهای دیگر

پیام های بازرگانی اختصاصی

نظریات، چهره ها، مطالب و غیره
افغانستان  >>
انتخابات ۱۳۹۳  >>
ویدیوهای گوناگون  >>
جهان  >>
فرا خبر  >>
بازرگانی  >>
کنکاش  >>
ورزش  >>
پرس و پال  >>
گفتمان  >>
Tawde Khabare  >>
به روایتی دیگر  >>
گزارش ۰۶:۳۰  >>
آواز مردم  >>