جمعه, 31 اسد 1393
وند درج چک لست های آرای بازرسی شده در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پنج هزار چک لست رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به احتمال زیاد دوشنبه هفته...
خبر های مهم
دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله با بیان این مطلب روز جمعه...
مقام های محلی ولایت هلمند روز جمعه گفته اند که پنج پولیس...
\مقام های محلی ولایت زابل روز جمعه گفته اند که در یک عملیات...
عمران خان، سیاستمدار مخالف دولت پاکستان گفته است تا زمانی...
در کندز نبرد سختی میان طالبان و نیروهای امنیتی ادامه دارد...
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همواره تنش ها میان ناظران...
خبرهای دیگر

پیام های بازرگانی اختصاصی

نظریات، چهره ها، مطالب و غیره
افغانستان  >>
انتخابات ۱۳۹۳  >>
ویدیوهای گوناگون  >>
جهان  >>
فرا خبر  >>
بازرگانی  >>
کنکاش  >>
ورزش  >>
پرس و پال  >>
گفتمان  >>
Tawde Khabare  >>
به روایتی دیگر  >>
گزارش ۰۶:۳۰  >>
آواز مردم  >>